Chili.


[34] No. 34.
Mr. Trescot to Mr. J. G. Blaine.


[35] No. 35.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[36] No. 36.
Mr. Frelinghuysen to Consul at Panama.


[37] No. 37.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[38] No. 38.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[39] No. 39.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[40] No. 40.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[41] No. 41.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[42] No. 42.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[43] No. 43.
Mr. Walker Blaine to Mr. Frelinghuysen.


[44] No. 44.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[45] No. 45.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[46] No. 46.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[47] No. 47.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[48] No. 48.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[49] No. 49.
Mr. Walker Blaine to Mr. Frelinghuysen.


[50] No. 50.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[51] No. 51.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[52] No. 52.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[53] No. 53.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[54] No. 54.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[55] No. 55.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[56] No. 56.
Mr. Frelinghuysen to Mr. Trescot.


[57] No. 57.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[58] No. 58.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[59] No. 59.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[60] No. 60.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


61.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[62] No. 62.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.


[63] No. 63.
Mr. Trescot to Mr. Frelinghuysen.